بازکردن تیکت

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


پشتیبانی فنی

ارتباط با بخش پشتیبانی فنی کِلوُد میزبان :)

پیگیری دلیل مسدودیت سرویس

پیگیری دلیل مسدودیت سرویس شما و در صورت امکان تلاش برای رفع مسدودیت!

پیشنهادات و انتقادات

پذیرای هرگونه پشنهاد و انتقادات شما هستیم!