نمایندگی هاست هلند - 5 گیگابایتی
30,000 تومان ماهانه
بک اپ گیری بصورت روزانه و هفتگی
وب سرور لایت اسپید
سازگار با ربات های تلگرام
گواهینامه ssl رایگان
-----------------------------------------
تعداد اکانت میزبانی 20 عدد
فضا 5 گیگابایت
پهنای باند نامحدود

نمایندگی هاست هلند - 7 گیگابایتی
40,000 تومان ماهانه
بک اپ گیری بصورت روزانه و هفتگی
وب سرور لایت اسپید
سازگار با ربات های تلگرام
گواهینامه ssl رایگان
-----------------------------------------
تعداد اکانت میزبانی 35 عدد
فضا 7 گیگابایت
پهنای باند نامحدود

نمایندگی هاست هلند - 10 گیگابایتی
55,000 تومان ماهانه
بک اپ گیری بصورت روزانه و هفتگی
وب سرور لایت اسپید
سازگار با ربات های تلگرام
گواهینامه ssl رایگان
-----------------------------------------
تعداد اکانت میزبانی 50 عدد
فضا 10 گیگابایت
پهنای باند نامحدود

نمایندگی هاست هلند - 15 گیگابایتی
80,000 تومان ماهانه
بک اپ گیری بصورت روزانه و هفتگی
وب سرور لایت اسپید
سازگار با ربات های تلگرام
گواهینامه ssl رایگان
-----------------------------------------
تعداد اکانت میزبانی 100 عدد
فضا 15 گیگابایت
پهنای باند نامحدود

نمایندگی هاست هلند - 17 گیگابایتی
87,500 تومان ماهانه
بک اپ گیری بصورت روزانه و هفتگی
وب سرور لایت اسپید
سازگار با ربات های تلگرام
گواهینامه ssl رایگان
-----------------------------------------
تعداد اکانت میزبانی 110 عدد
فضا 17 گیگابایت
پهنای باند نامحدود

نمایندگی هاست هلند - 20 گیگابایتی
100,000 تومان ماهانه
بک اپ گیری بصورت روزانه و هفتگی
وب سرور لایت اسپید
سازگار با ربات های تلگرام
گواهینامه ssl رایگان
-----------------------------------------
تعداد اکانت میزبانی 120 عدد
فضا 20 گیگابایت
پهنای باند نامحدود