هاست هلند - 512 مگابایت
4,500 تومان ماهانه
آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
بک اپ گیری بصورت هفتگی
پشتیبانی ۲۴ ساعته و فعال
گواهینامه ssl رایگان
فضا 512 مگابایت
پهنای باند نامحدود
موقعیت سرور - لیزوب هلند

هاست هلند - 1 گیگابایتی
8,000 تومان ماهانه
آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
بک اپ گیری بصورت هفتگی
پشتیبانی ۲۴ ساعته و فعال
گواهینامه ssl رایگان
فضا 1 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
موقعیت سرور - لیزوب هلند

هاست هلند - 2 گیگابایتی
15,000 تومان ماهانه
آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
بک اپ گیری بصورت هفتگی
پشتیبانی ۲۴ ساعته و فعال
گواهینامه ssl رایگان
فضا 2 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
موقعیت سرور - لیزوب هلند

هاست هلند - 5 گیگابایتی
23,500 تومان ماهانه
آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
بک اپ گیری بصورت هفتگی
پشتیبانی ۲۴ ساعته و فعال
گواهینامه ssl رایگان
فضا 5 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
موقعیت سرور - لیزوب هلند

هاست هلند - 10 گیگابایتی
26,000 تومان ماهانه
آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
بک اپ گیری بصورت هفتگی
پشتیبانی ۲۴ ساعته و فعال
گواهینامه ssl رایگان
فضا 10 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
موقعیت سرور - لیزوب هلند

هاست هلند - 15 گیگابایتی
30,000 تومان ماهانه
آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
بک اپ گیری بصورت هفتگی
پشتیبانی ۲۴ ساعته و فعال
گواهینامه ssl رایگان
فضا 15 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
موقعیت سرور - لیزوب هلند